Week van de Unieke Sporter | 4 t/m 9 maart 2018

‘Meedoen aan sport’ gaat verder dan mee doen aan sport!

Workshopleider 
Mathijs Vervloed, docent Radboud Universiteit afdeling orthopedagogiek

Beschrijving workshop
Sportdeelname is naast onderwijs waarschijnlijk de belangrijkste vorm waarin participatie van kinderen met een beperking wordt vorm gegeven. Meedoen in het onderwijs valt met wet- en regelgeving af te dwingen. Voor sporten geldt dit minder. Meedoen met sport is daardoor grotendeels afhankelijk van goed beleid en actieve werving. Om sportdeelname te bevorderen gaan we in de workshop onderzoeken wat het is dat participeren in sport mogelijk maakt. We gebruiken hiervoor een concept van participeren zoals dat is opgesteld door een internationale groep onderzoekers. We gaan we na welke aspecten van dit concept nu reeds zijn gedekt en welke aspecten extra aandacht verdienen. Om de denkrichting aan te geven: ‘Sporten is gezond maar vooral ook leuk’. De vraag is wat is er nu precies zo leuk is aan sport. Is het de sport zelf, alle randverschijnselen rondom het sporten of wat sport je oplevert als je er aan doet?

De deelnemers worden uitgedaagd met praktijkvoorbeelden en persoonlijke ervaringen te komen over wat participatie in sport voor hen betekent. Middels persoonlijke definities van de deelnemers over wat zij onder participatie verstaan wordt dit containerbegrip van inhoud voorzien. Na een korte theoretische uitleg over een wetenschappelijk model over participatie gaan we met de deelnemers in discussie over dit model en in hoeverre dit matcht met hun eigen definitie. Vervolgens gaan we met hen na welke aspecten van dit model nu ingevuld zijn en waar de witte vlekken zitten. Aan het eind van de workshop stellen we adviezen op voor bestuurders van sportverenigingen hoe zijnde participatie van kinderen met een beperking in hun club kunnen verbeteren.

Participeren is meer dan meedoen!

Wie mag deze workshop niet missen?
Bestuurders van sportverenigingen, beleidsmakers/subsidieverstrekkers, ouders van een kind met een beperking.

logo-radboud-universiteit