Week van de Unieke Sporter | 4 t/m 9 maart 2018

Workshops middag

  • Het benutten van impliciet leren in de praktijk
    Sandra van Cappellen, onderzoeker Radboud Universiteit, Bert Steenbergen, hoogleraar orthopedagogiek: leren en ontwikkeling Radboud Universiteit & Eralt Boers, adviseur Kennispraktijk
  • Gezonde School in een gezonde gemeente!
    Marieke te Plate, adviseur Gezonde School GGD Gelderland-Zuid, Edwin Mulder, gezondheidsmakelaar LVB GGD Gelderland-Zuid & Ilse Michiels, docent Lichamelijke Opvoeding Sint Maartenschool