Week van de Unieke Sporter | 4 t/m 9 maart 2018

Programma

Het dagprogramma ziet er als volgt uit

09.15-10.00  Inloop en aanmelden met koffie en thee

10.00-10.45  Opening met o.a.
           Mark Van Houdenhoven, voorzitter raad van bestuur van de Sint Maartenskliniek
           Jan Markink, Gedeputeerde provincie Gelderland

11.00-12.30  Workshopronde 1

12.30-13.45  Actieve lunch

13.45-14.30  Centraal programma met o.a. wethouders uit de regio en een inspiratielezing

14.45-16.15  Workshopronde 2

16.15-17.00  Oogst van de dag en afsluiting met o.a.
           Erik de Winter, adviseur Special Olympics Nederland
           Michiel Kompier, decaan Faculteit der Sociale Wetenschappen, Radboud Universiteit

17.00       Borrel